Gửi email cho chúng tôi

Evolve 128

Cung cấp hiệu suất, thời gian xây dựng và xử lý hậu kỳ nhanh hơn

SOMOS®Evolve 128 bền bạn nhéStereolithographie chất liệuSản xuất các bộ phận chính xác, chi tiết cao và được thiết kế để dễ dàng hoàn thiện. Nó có một cái nhìn và cảm giác gần như không thể phân biệt được với nhựa nhiệt dẻo truyền thống đã hoàn thiện, làm cho nó hoàn hảo để xây dựng các bộ phận sử dụng cuối cùng như đồ gá & đồ đạc, hoặc nguyên mẫu cho các ứng dụng thử nghiệm chức năng-dẫn đến thời gian, tiền và tiết kiệm vật chất trong quá trình sản xuất hoặc phát triển sản phẩm.

Liên hệ với chúng tôi

Liên quan Nhựa lập thể Vật liệu in 3D

Gửi email cho chúng tôi: hello@uniontech3d.com
Gọi cho chúng tôi trên: 4001-388-966
Địa chỉ: Room 102, Unit 40, 258 Xinzhuan Rd, 201612 Shanghai, China