Gửi email cho chúng tôi
Bán Các Loại máy in 3D SLA

Bán Các Loại máy in 3D SLA

Nguồn sáng của máy in sla3d là một chấm nhỏ của ánh sáng. Chấm ghim này phản chiếu từ gương xoay và vào thùng nhựa, vẽ từng lớp khi nó đi. Bởi vì nó phải theo dõi từng bộ phận, Máy in laser chậm hơn nhiều cho các công việc lớn.

Dòng rspro

Rspro Series là máy in 3D SLA cấp công nghiệp, tương thích với nhiều loại vật liệu in 3D để in theo lô nhỏ.

Dòng Pilot

Pilot Series là máy in 3D SLA cấp công nghiệp, tương thích với nhiều loại vật liệu in 3D để in theo lô nhỏ.

Dòng Lite

Lite Series là máy in 3D SLA cấp công nghiệp, tương thích với nhiều loại vật liệu in 3D để in theo lô nhỏ.

Máy in 3D công nghiệp khác

Lite Series là máy in 3D SLA cấp công nghiệp, tương thích với nhiều loại vật liệu in 3D để in theo lô nhỏ.

Liên hệ với chúng tôi
Gửi email cho chúng tôi: hello@uniontech3d.com
Gọi cho chúng tôi trên: 4001-388-966
Địa chỉ: Room 102, Unit 40, 258 Xinzhuan Rd, 201612 Shanghai, China