Gửi email cho chúng tôi
Vật liệu nào được sử dụng trong in 3D

Vật liệu nào được sử dụng trong in 3D

Uniontech đang thực hiện R & D hợp tác mục tiêu phối hợp với BASF, Evonik, covestro, adaptive3d, liqcreate, Synthetic, v. v. Hy vọng rằng những đột phá về vật liệu sẽ mở ra sự phát triển toàn diện của ngành in 3D.

Các loại vật liệu in 3D

Nhựa lập thể Nhựa lập thể

Công nghệ in 3D nhựa dẻo chủ yếu được sử dụng để tạo mẫu sản phẩm ở giai đoạn phát triển sản phẩm.

Vật liệu DLP & LCD Vật liệu DLP & LCD

Công nghệ in 3D chủ yếu được sử dụng để tạo mẫu sản phẩm ở giai đoạn phát triển sản phẩm.

Liên hệ với chúng tôi
Gửi email cho chúng tôi: hello@uniontech3d.com
Gọi cho chúng tôi trên: 4001-388-966
Địa chỉ: Room 102, Unit 40, 258 Xinzhuan Rd, 201612 Shanghai, China