Gửi email cho chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Uniontech là một trong số ít các công ty in 3D cung cấp công nghệ in 3D bao gồm máy in 3D SLA, máy in 3D DLP, in nổi, vật liệu nhựa, thiết kế, phần mềm và dịch vụ in 3D.

Liên hệ với chúng tôi
Gọi cho chúng tôi
4001-388-966
Địa chỉ
Room 102, Unit 40, 258 Xinzhuan Rd, 201612 Shanghai, China
Union
Gửi email cho chúng tôi: hello@uniontech3d.com
Gọi cho chúng tôi trên: 4001-388-966
Địa chỉ: Room 102, Unit 40, 258 Xinzhuan Rd, 201612 Shanghai, China